V Zavezništvu pozivamo Vlado, da čim prej zagotovi ustrezno finančno podporo nujni helikopterski medicinski pomoči. Dejstvo je, da sta tako policija kot vojska že pred časom opozorili na primanjkljaj za to dejavnost v višini 600.000 evrov. Tovrstna medicinska pomoč pomeni tako pri policiji, kakor tudi vojski pomembno dodano vrednost, ki je v preteklosti rešila življenja ljudi, zlasti pri prevozu poškodovanih in obolelih, v zadnjih primerih pa tudi bolnih dojenčkov v inkubatorjih. Tovrstni prevozi omogočajo tudi medbolnišnične prevoze, reševanje v gorah in na težko dosegljivih območjih. V Zavezništvu upamo, da se bo denar za to namembnost našel čim prej.