V Zavezništvu smo že opozorili, da se ne strinjamo s plačevanjem višjih položnic za elektriko zaradi izgub TEŠ 6 oziroma tako imenovanega plačila novega prispevka »prednostnega dispečiranja«. Po našem prepričanju gre za socializacijo izgub večkrat preplačanega projekta, ki ga preiskujejo organi pregona v državi, politično odgovornost preiskuje preiskovalna komisija Državnega zbora, in gre za projekt, kjer še vedno čakamo na epiloge naštetega. V Zavezništvu smo opozorili, da se ne strinjamo s tem, da navkljub zavezam k povečanju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov, iz sončne in vetrne energije, državljanke in državljani plačujemo za okoljsko sporne projekte. Ne strinjamo se z uvedbo prispevka, čeprav še vedno nimamo Energetskega koncepta Slovenije, ki kot je znano krepko zamuja, in ki bi moral jasno povedati kam gremo in kako bomo tja prišli.

Predsednik Vlade je ob odgovarjanju na poslanska vprašanja v tej povezavi povedal, da Vlada zgolj preučuje vse možnosti in alternative, tako tudi uvedbo prispevka za »prednostno dispečiranje«, nikakor pa, da ne gre za končno odločitev. Dejstvo, da ima Holding slovenskih elektrarn ta prispevek že predviden v svojem letnem poročilu to predsednikovo trditev postavlja na laž. Od Vlade pričakujemo, da slovenskim državljankam in državljanom jasno pove, kaj v resnici namerava storiti. Vsekakor pa pričakujemo, da državljanke in državljani ne plačujemo tujih napak in zgrešenih naložb, ki jih, kot že omenjeno, še vedno preiskujejo organi pregona in za katere, kot omenjeno, še vedno ni sodnega epiloga.