V Zavezništvu ostro obsojamo osnutek nove koroške deželne ustave, ki krši pravice slovenske manjšine in ukinja slovenščino kot uradni jezik. Avstrijska državna pogodba v 7. členu jasno opredeljuje vse pravice slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, vključno s pravico do svojih lastnih organizacij, zborovanj in tiska v svojem lastnem jeziku. A dejstvo je, da Avstrija obveznosti, ki jih 7. člen določa, ne izpolnjuje in nesprejemljivo je, da se danes ponovno ukvarjamo s priznanjem tako pomembnih pravic kot so manjšinske in rabo materinega jezika, ki smo si ga Slovenci skozi zgodovino že priborili. Zato je nujno, da Slovenija naredi vse za varovanje slovenske manjšine v Republiki Avstriji. Predsednik države se je pred kratkim srečal z nedavno novoizvoljenim predsednikom sosednje Avstrije Alexandrom Van der Bellnom, ter s kanclerjem Christianom Kernom. Ob tej priložnosti smo v Zavezništvu predsednika države pozvali, da naj z obema spregovori o vprašanju slovenske manjšine in njenih pravic na avstrijskem-koroškem. Očitno so bili naši pozivi zaman.