Spoštovani predsednik ZDUS Janez Sušnik.

V stranki SAB se že od ustanovitve dalje borimo za interese upokojencev, saj so se znašli v zelo nezavidljivem položaju – povečini imajo nizke pokojnine in težke osebne zgodbe, ki niso bile rešene vse do danes.

V prejšnji koaliciji smo uspeli uzakoniti dve, do nedavnega nepredstavljivi stvari. Dvignili smo odstotek za odmero pokojnin s 57 % na 63,5 %, pri čemer bodo ženske za vsakega otroka upravičene do še dodatnih 1,36 % višji odmerni količnik. Prav tako smo leta 2019 na mojo pobudo sprejeli zakon, ki vsem upokojencem in starejšim od 65 let omogoča brezplačne vožnje v javnem medkrajevnem potniškem prometu. To sta dve izboljšavi, ki sta za upokojence izrednega pomena.

Leta 2013 je naša vlada uspešno popeljala državo iz najhujše gospodarske in finančne krize v samostojni Sloveniji, borili smo se proti »trojki« in grškemu scenariju, ki bi sledil, če z lastnimi ukrepi ne bi rešili težav. Kot veste, so pokojnine v Grčiji znižali za več deset odstotkov in starostnike pahnili na rob preživetja. Enako se je leta 2012 zgodilo v Sloveniji, ko je vlada z Zujfom za več kot 25 % znižala pokojnine 25.000 upokojencem. To smo v naši vladi popravili in znižane pokojnine dvignili na predhodno raven.

Na stranko SAB smo po vaših zadnjih dveh izjavah dobili ogromno odzivov ogorčenih upokojencev, da mesto predsednika ZDUS zlorabljate in uporabljate za politične namene in s tem na noben način ne predstavljate vseh upokojencev.

Položaj predsednika ZDUS vas zavezuje, da se borite za vse upokojence, saj ste bili izbrani za prvega nestrankarskega predstavnika med upokojenci. Ta funkcija vam daje obvezo, da opozarjate na izzive in težave starostnikov in vsakokratno oblast opomnite na zaveze in obljube volivcem. To vsekakor pomeni, da lahko dobro delo in izboljšave za upokojence, ki jih udejanji vlada, tudi pohvalite in ste kritični, ko vladajoča oblast ne dela dobro. Nikakor pa vam položaj ne daje ne pravice, ne dolžnosti, da dajete prednost strankam ali koalicijam, ki nastajajo ali razpadajo. S tem namreč jasno kažete na vašo politično prepričanje in opredelitev, namesto nepristranskost in objektivnost.

V stranki SAB pričakujemo, da se vsem upokojencev, ki z vami ne delijo enakega prepričanja, opravičite in izrečene besede vzamete nazaj. Pričakujemo, da bo ZDUS in predvsem njegov predsednik deloval nepristransko in politično neopredeljeno, saj je to osnovno poslanstvo ZDUS in tako bi morala zveza tudi delovati in ravnati.

Vsekakor se bomo v stranki SAB še naprej in še bolj zavzeto borili za upokojence. Ti danes bolj kot kadarkoli prej potrebujejo stranko, ki bo zastopala in ščitila njihove interese in hkrati uresničila pomembe izboljšave za dostojno in mirno starost.

S spoštovanjem,

mag. Alenka Bratušek, predsednica SAB