Pričenja se prodaja NLB in prve predstavitve vlagateljem. Naj spomnimo, da je zahteva za prodajo NLB prišla leta 2013, ob sanaciji bančnega sistema, pri čemer si je Vlada Alenke Bratušek uspela izboriti, da 25 % delež ostane v rokah Slovenije – gre za t.i. »kontrolni delež.« Tudi gospodarske in finančne razmere so v letu 2017 bistveno drugačne kot so bile leta 2013. To daje Vladi Mira Cerarja veliko več manevrskega prostora in pogajalske moči, kot je bil to primer v letu 2013. V Zavezništvu zato Vlado Mira Cerarja ponovno sprašujemo, kako to, da niso zaprosili za odlog prodaje NLB? Tako predsednik Vlade Miro Cerar, kot predstavniki SDH-ja, so že pred pol leta ugotovili, in to tudi javno povedali, da razmere za prodajo niso ugodne. Dejstvo je, da prav največja vladajoča stranka SMC in z njo koalicija nosita odgovornost za vodenje in prodajo NLB. Da bi končno prejeli odgovore na vsa zastavljena vprašanja, smo v Zavezništvu v začetku tega meseca pripravili in vložili zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ.