Ljubljana, 3. marec 2022 – V poslanski skupini SAB smo v zakonodajni postopek vložili novelo Zakona o volitvah v državni zbor, s katero bi zakonodajalec določil dodatne pogoje za izvolitev v funkcijo poslanca. S predlagano rešitvijo bi t. i. institut neizvoljivosti uredili na način, da kandidaturo na državnozborskih volitvah onemogočimo pravnomočno obsojenim zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in obsojenim na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. S sprejemom omejitev po vzoru Zakona o javnih uslužbencih in večine sodobnih demokratičnih držav bi v državi vzpostavili politično higieno ter povrnili zaupanje državljanov v politiko in pravno državo.

Slovenska ustava in z njo usklajena zakonodaja sta si enotni, da morata biti aktivna (pravica voliti) in pasivna (pravica biti izvoljen) volilna pravica čim bolj izenačeni. Zakonodajni red v zvezi s t. i. institutom neizvoljivosti dodatnih pogojev za uveljavljanje pasivne volilne pravice še ne pozna, a to ne pomeni, da ustava tega ne dopušča – ravno nasprotno. Omejitev pasivne volilne pravice za volitve v državni zbor dopušča drugi odstavek 82. člena ustave, po katerem zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca.

V poslanski skupini SAB predlagamo ureditev instituta neizvoljivosti na način, da kandidaturo na državnozborskih volitvah onemogočimo pravnomočno obsojenim zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in obsojenim na nepogojno kazen zapora za več kot šest mesecev.

Razloge za omejitev pasivne volilne pravice v SAB vidimo v dvigu politične in pravne kulture, zmanjšanju averzije državljanov do politike, priznavanju odločitev sodstva, spodbujanju volilne udeležbe in spoštovanju vladavine prava.

»Izvoljeni predstavniki ljudstva moramo biti vzor, zlasti pri spoštovanju zakonov in pravne države. Tisti, ki tega ne spoštujejo, ne morejo odločati o naši prihodnosti. Obsojeni za kaznivo dejanje ne smejo imeti možnosti kandidiranja na volitvah za katerokoli funkcijo. Z našim predlogom bi zakonsko to najprej uredili za poslance,« je izpostavila predsednica stranke SAB mag. Alenka Bratušek.

Predsednica Bratušek se zaveda, da se predlagana rešitev ne dotika nobenega od obstoječih politikov, »toda ne vemo, kaj bo jutri,« pravi.

Institut neizvoljivosti do danes še ni zakonsko urejen, čeprav to dopušča ustava, zato se v našem političnem prostoru ponavljajo primeri političnih in javnih funkcionarjev, ki ne samo, da so v kazenskih postopkih, temveč so tudi pravnomočno obsojeni. Naša država temelji na vladavini prava, zato morajo z vidika politične higiene in integritete temu slediti tudi poslanci.

Ob tem velja izpostaviti, da Zakon o javnih uslužbencih v 88. členu določa posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati javni uslužbenec za imenovanje v naziv, taistim določbam pa v noveli zakona sledimo tudi v poslanski skupini SAB. Če torej nekdo ne more postati javni uslužbenec, ne more biti poslanec.

Več kot očitno je, da v Sloveniji nimamo razvitega etičnega in profesionalnega ravnanja politikov, zato je to treba uzakoniti. »Imamo predsednika vlade, ki ruši medije, novinarke označuje za ‘prestitutke’, za kar je bil tudi obsojen, zaničuje sodno vejo oblasti in oporeka njenim odločitvam ter blokira imenovanje evropskih delegiranih tožilcev. In imamo ministra za pravosodje, zoper katerega poteka sodna preiskava. Kako daleč mora Slovenija še pasti?« se je spraševala predsednica Bratušek.

Predlagana omejitev pasivne volilne pravice je vezana na najhujša kazniva dejanja in je sorazmerna z zasledovanimi cilji, tj. zagotoviti integriteto izvoljenim predstavnikom in doseči višji nivo politične kulture s spoštovanjem pravnega reda. Državljani ne smejo imeti občutka, da v Sloveniji veljajo dvojna merila, zato naj bodo predstavniki ljudstva neoporečni in brez bremen kršitve pravnega reda.

»Vse stranke pozivamo, naj za zgodovinske volitve 24. aprila zagotovijo, da bodo njihovi kandidati vredni zaupanja. V stranki SAB bomo to vsekakor storili, saj smo stranka odgovornih in zanesljivih ljudi,« je sklenila naša predsednica.