Problem dostopa do pitne vode, elektrike in ostale komunalne infrastrukture, s katerim se sooča romska skupnost v Sloveniji ni nov. V Zavezništvu smo na to večkrat opozorili: ob rebalansu proračuna RS za leto 2015, ko smo za reševanje problema vložili amandma k proračunu, ob predlogu za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS, in s predlogom novele Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji – zakon, ki smo ga pripravili, z Uradom Varuhinje človekovih pravic uskladili in julija 2015 vložili v sprejem Državnemu zboru. Takrat, jeseni 2015, je Vlada na predlog zakona, ki se je v pretežni meri pripravljal še v času prejšnje Vlade, dala negativno mnenje z obljubo, da pripravlja lasten zakon. Danes, februarja 2017 tega vladnega predloga še vedno ni, pa čeprav se temeljna človekova pravica, kar pravica do dostopa do pitne vode vsekakor je, kontinuirano krši. In to navkljub pravici do pitne vode, zapisani v Ustavi. V Zavezništvu od Vlade Mira Cerarja pričakujemo, da položaj Romov in njihove skupnosti nemudoma uredi.