V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje zagotovljeno vsakemu. V javnih osnovnih šolah je in bo prostor za vsakega otroka.

V zasebnih osnovnih šolah je drugače. Te šole lahko povsem samostojno odločajo, komu bodo dovolile vpis in komu ne.

A kljub tej razliki med javnimi in zasebnimi osnovnimi šolami vlada predlaga (v noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja), naj se tudi privatne osnovne šole v celoti financirajo iz državnega proračuna.

To se nam v stranki Zavezništvo zdi nedopustno.

Če naj bodo tudi zasebne osnovne šole 100-odstotno financirane s strani države, morajo zanje veljati tudi 100-odstotno isti pogoji vpisovanja novih učencev, kot veljajo v javnih osnovnih šolah. Dokler bodo zasebne šole lahko izbirale, koga vpišejo, državnega denarja ne smejo dobiti.

Zakaj se o tem sploh pogovarjamo?
Koalicija, v kateri je tudi stranka SD, predlaga, naj se financiranje javnih in zasebnih šol izenači, ker je to leta 2014 določilo ustavno sodišče. S petimi glasovi proti štirim je odločilo, da mora država v enakem deležu kot javne osnovne šole financirati tudi zasebne.

V Zavezništvu mislimo, da bi namesto te uskladitve financiranja morali spremeniti ustavo, če v njej za nekatere ni dovolj jasno opredeljena ločnica med financiranjem državnih in zasebnih šol. Tudi tako je možno spoštovati odločbo ustavnega sodišča in njegovo navodilo, naj se odpravi neskladnost dejanskega financiranja šol z zapisom v ustavi. Prepričani smo namreč, da je spodbujanje zasebnih šol z državnim denarjem uvod v razslojevanje v naši družbi. Ko zasebne šole lahko same izbirajo učence, nismo daleč od vzpostavitve zasebnih »elitnih« šol, financiranih z državnim denarjem.

Zato še enkrat: dokler za zasebne šole veljajo posebni pogoji, te ne smejo biti v celoti financirane iz državnih sredstev. Vsako popuščanje pri tem je nesprejemljivo. Ko uvedemo takšno financiranje, na kocko postavljamo enakost v slovenski družbi, ki je ena najmanj razslojenih in posledično ena najbolj varnih na svetu.

Čeprav ureditev financiranja osnovnih šol dolgoročno vpliva tudi na ustroj slovenske družbe, se koalicija očitno ne zaveda pomembnosti razmejitve financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol. Z vprašanjem, kako namerava urediti financiranje osnovnošolskega izobraževanja, je zato premierja Mira Cerarja s poslanskim vprašanjem soočila Alenka Bratušek.

Cerar je odgovoril, da vlada in njegova stranka SMC skrbita za javno šolstvo. Da »nikakor ne izenačuje javnega in zasebnega šolstva, ampak urejamo financiranje obeh«.

A dejstva govorijo nasprotno: »S predlogom zakona, ki je na mizi, ne ščitite javnega šolstva, ampak dajete dodaten denar zasebnemu. S tem kažete, da vam je več do zasebnega kot do javnega šolstva,« mu je odgovorila poslanka.

Premier Cerar se ni opredelil niti do predloga spremembe ustave, s katerim bi poskušali odpraviti domnevno neustavno stanje, kot ga je ugotovilo ustavno sodišče v odločbi iz leta 2014. Ta sprememba ustave, ki smo jo skupaj z nekaterimi drugimi strankami predlagali že februarja 2015, je po pregledu strokovne komisije »na mizah« poslancev že od januarja 2016. A se od takrat ni zgodilo nič. Obravnava te pobude se v parlamentu zamika in zamika, da ne bi ljudje slučajno spregledali, da vladna SMC le ni levosredinska stranka in da njen predsednik o skrbi za javno šolstvo govori povsem brez temeljev. Z glasovi poslancev SMC bi spremembo ustave lahko dosegli že v tem mandatu.