V Zavezništvu  nasprotujemo predlagani spremembi energetskega zakona oz. nameri Vlade Republike Slovenije, da izgubo, ki jo ustvarja blok 6 termoelektrarne Šoštanj, preko uvedbe novega prispevka »prednostno dispečiranje«, prevali na vse državljanke in državljane. In to kljub temu, da so preiskave vezane na nepravilnosti v Termoelektrarni še vedno v polnem teku.

Raziskave kažejo, da vetrna energija predstavlja več kot polovico energije, proizvedene iz obnovljivih virov. In prvič v zgodovini je vetrna energija med energenti prehitela premog.

Zato se v Zavezništvu sprašujemo, kako lahko kljub usmeritvam Evropske unije k obnovljivim virom energije in dejstvu, da države po Evropi sprejemajo odločitve k opustitvi premoga, Vlada RS vpeljuje subvencije za TEŠ 6, ki jih namerava v celoti preložiti na davkoplačevalce.

Upamo, da se Vlada zaveda podatka, da je človek z izpusti toplogrednih plinov v zadnjih 45 letih povzročil dvig globalne temperature za 1,7 stopinje na stoletje, s čimer povzroča 170-krat hitrejšo spremembo globalne temperature kot naravni dejavniki.

Ob vsem tem, pa Slovenija še vedno nima izdelanega Energetskega koncepta, ki bi moral jasno sporočati kam želimo in kako bomo do tja prišli.