Ljubljana, 14. februar 2022 – V stranki SAB gremo na volitve z ambicioznim in razvojno naravnanim programom, ki so ga danes sprejeli članice in člani sveta stranke. Pri pripravi je sodelovalo 548 članic in članov, program stranke za državnozborske volitve pa nosi pomenljiv naslov Naredimo, kar je treba. Temelji na štirih stebrih, ki odražajo jasen programski kompas: nujne prioritete, solidarnost, zeleno preobrazbo in 15 ključnih projektov, po katerih boste po koncu mandata 2022–2026 lahko ocenjevali naše delo.

»Na zgodovinske volitve 24. aprila smo v stranki SAB odlično pripravljeni. Imamo izkušeno in odločno ekipo, ki ji državljani lahko zaupajo, da bo naredila, kar je treba. Odgovorno obljubljamo le tisto, kar lahko izpolnimo, predvsem pa smo zazrti naprej, v lepše življenje v prihodnosti,« je na programski konferenci na Gospodarski zbornici Slovenije uvodoma dejala naša predsednica mag. Alenka Bratušek.

Izpostavila je, da nismo nov brezmadežni obraz v politiki, ki je volivce na zadnjih treh volitvah že razočaral, temveč gradimo na znanju, izkušnjah in rezultatih. Teh pa ni malo! »Predvsem pa svojih volivcev nikoli ne izdamo. Ko glasujejo za SAB, vedo, kaj dobijo,« je poudarila predsednica Bratušek.

Štirje stebri programa SAB

Volilni program Naredimo, kar je treba, sloni na štirih stebrih, podkrepljenih s konkretnimi ukrepi:

Prvi steber – nujne prioritete oziroma predpogoj, da prihodnja vlada Slovenijo postavi na pravo pot:

  • spoštovanje vseh državljank in državljanov,
  • stabilizacija javnih financ,
  • utrditev pravne države,
  • krepitev javnih in neodvisnih medijev,
  • povrnitev mednarodnega ugleda Slovenije,
  • demokratično soodločanje,
  • zelena transformacija,
  • izboljšanje položaja upokojencev,
  • strokovno vodenje epidemije.

Drugi steber – solidarnost:

Zavzemamo se za socialno pravičnost, učinkovito zaščito najšibkejših ter za ureditev vdovskih in invalidskih pokojnin.

Tretji steber – zelena preobrazba:

Podpiramo zeleno preobrazbo podjetij, vzpostavitev krožnega gospodarstva in trajnostno mobilnost.

Četrti steber – 15 ključnih projektov:

 1. Brezplačni javni mestni in medkrajevni prevoz za dijake in študente z vlaki in avtobusi.
 2. Brezplačni javni mestni prevoz za upokojence.
 3. Dolgotrajna oskrba z zagotovljenim financiranjem in košarico storitev.
 4. Demografski sklad, namenjen izključno financiranju pokojnin.
 5. Vzpostavitev nacionalne digitalne izobraževalne platforme.
 6. Sistem preventive in ozaveščanja za ohranjanje zdravja na vseh področjih.
 7. Ustanovitev javne agencije za centralizacijo in skupno nabavo v zdravstvu za vse javne zavode.
 8. Ustanovitev slovenskega letalskega prevoznika Air Slovenia.
 9. Zagotovitev ustavne pravice do čiste pitne vode za vse.
 10. Vzpostavitev 3. energetskega stebra zelene energije za hitrejši prehod na okolju prijazno energijo.
 11. Dvig samooskrbe ter lokalno in ekološko pridelane hrane/živil.
 12. Dokončanje projektov 3. razvojna os in 2. tir med Divačo in Koprom.
 13. Gradnja železniške in avtobusne postaje v Ljubljani.
 14. Pravična obdavčitev cerkve, primerljiva z obdavčitvijo državljanov in pravnih subjektov.
 15. Uvedba preferenčnega glasu za močnejši glas volivcev.

»Kar zadeva nujne prioritete, se v stranki SAB zavedamo, da brez močnega gospodarstva ni socialne države, višjih plač in višjih pokojnin, zato si bomo vseskozi prizadevali za stabilizacijo javnih financ. Trenutno resda beležimo visoko gospodarsko rast in nizko brezposelnost, toda naše gospodarstvo podpirajo spodbude za odpravo posledic epidemije in predvolilni bombončki, ki jih deli vlada. Po volitvah bomo soočeni z realnostjo,« je prepričana predsednica Bratušek. Zadolženi smo toliko, kot še nikoli: natančneje za 40 milijard evrov ali več kot 20.000 evrov na prebivalca. Dolg bo seveda treba vrniti, predvsem pa ublažiti šoke po ukinitvi državnih spodbud. Mi smo za zdrave javne finance, saj gospodarstvu edine odpirajo vrata do cenejših in stabilnih virov financiranja. To pa je ključno za ugodno in dobro delujoče poslovno okolje.

Upokojenci na posebnem mestu

V našem programu imajo posebno mestu tudi naši upokojenci. V času, ko je bila naša predsednica ministrica za infrastrukturo, smo zanje uzakonili brezplačne medkrajevne prevoze z javnimi avtobusi in vlaki, zdaj bomo brezplačne prevoze po celi Sloveniji za starejše zagotovili še v mestih.

Za varnost pokojnin prihodnjih generacij je po naši oceni ključna ustanovitev demografskega sklada. Takšnega sklada, v katerem se bodo dobički državnih podjetij najprej 20 let kumulirali, nato pa porabljali izključno za pokojnine. Ob tem naša predsednica dodaja: »V demografski sklad bi se poleg dobičkov morali stekati tudi prihodki od prodaje vode in lesa, naših najpomembnejših naravnih virov.«

PROGRAM IN UKREPI PO PODROČJIH:

Pod okriljem štirih stebrov smo volilni program stranke SAB razdelili še na posamezna področja. Te so na programski konferenci v Ljubljani predstavili naši člani in se pri vsakem področju dotaknili bistvenih ukrepov.

Demokracija in pravna država

Vztrajali bomo pri uvedbi preferenčnega glasu, tj. pri izbiri kandidata po imenu in s tem zagotovili odločilnejši vpliv volivcev na izbiro poslancev. To bo okrepilo legitimnost volitev, povrnilo zaupanje ljudi v politiko in zmanjšalo apatijo volivcev.

Zdravstvo

Največji izziv in prioriteta nove vlade bo povečanje števila družinskih zdravnikov. Prav tako bomo s posebnim programom skrajšali nedopustno dolge čakalne vrste in jih spravili v normalne okvire. Pri tem bomo zagotovili zadostna sredstva in uporabili vse razpoložljive kadrovske resurse po t. i. kaskadnem sistemu – absolutno prednost ima javno zdravstvo, sledijo koncesionarji in šele na koncu zasebniki. Jasno bomo razmejili tudi zdravnike »dvoživke« oziroma delo zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju, ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez vrtanja luknje v zdravstveno blagajno ter s centralizacijo in skupnimi nabavami v zdravstvu preprečili korupcijo in previsoke cene medicinske opreme.

Mladi

Mladim, dijakom in študentom bomo po vzoru upokojencev zagotovili brezplačno in varno mobilnost z mestnimi in medkrajevnimi javnimi vlaki in avtobusi. Varna mobilnost in utrjevanje javnega prevoza bosta prispevala k hitrejšemu prehodu na okolju prijazne oblike prevoza.

Kultura – krepitev javnih in neodvisnih medijev

Javni in neodvisni mediji so v interesu nas vseh. Za razliko od aktualne vlade, ki si je javne medije skušala pokoriti in jih sesuti, bomo mi vzpostavili ustrezno financiranje Slovenske tiskovne agencije in RTVS ter odstranili prevladujoč vpliv politike na avtonomijo uredništev. Zavzemamo se za preprečevanje in sankcioniranje lažnih novic.

Okolje

Našim zanamcem želimo okolje pustiti čim bolj neokrnjeno in zavarovano. Recikliranje in krožno gospodarstvo sta predpogoj, da odpadke spremenimo v vhodne materiale posameznih panog. Stremimo k prepovedi odlaganja nepredelanih odpadkov, kar zadeva zeleno mobilnost, pa bomo vztrajno spodbujali trajnostna prevozna sredstva in njihovo skupno uporabo – za manj težav s parkiranjem, razbremenitev cest in nižjo raven škodljivih emisij v zraku.

Šolstvo

Ostajamo zavezani sodobnemu in kakovostnemu javnemu šolstvu, dostopnemu vsem pod enakimi pogoji. V današnji dobi digitalizacije pa je treba vsem mladim zagotoviti tudi ustrezno IT-opremo. Znanje mora postati ena temeljnih vrednot družbe.

Infrastruktura

Stremimo h kakovostnemu javnemu prevozu, e-mobilnosti, skupni uporabi prevoznih sredstev in gradnji celovitega kolesarskega omrežja. Ključni projekti bodo 3. razvojna os, 2. tir in gradnja vzporednega drugega tira med Divačo in Koprom, železniška in avtobusna postaja v Ljubljani, južna blejska obvoznica, ustanovitev domačega letalskega prevoznika Air Slovenia in drugi.

Energetika

Vzpostavili bomo 3. energetski steber za hitrejši prehod na zeleno obnovljivo energijo. S posebnim zakonom bomo torej ustanovili podjetje in mu dodelili koncesijo, s katero bomo pospešili izgradnjo proizvodnih objektov zelene energije.

Zunanja politika

Naš cilj mora biti močna Slovenija v močni EU, slovenska zunanja politika pa mora temeljiti na spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava. Zavzemamo se za vključevalno zunanjo politiko, katere cilj je zagotavljanje miru in stabilnosti v regiji in po svetu. Slovenija mora znova postati ugledna in cenjena država.

Celoten volilni program za obdobje 2022–2026 najdete na povezavi:

https://sab.si/wp-content/uploads/2022/02/SAB_volilni-program-2022-NAREDIMO-KAR-JE-TREBA.pdf

Po uradni predstavitvi volilnega programa smo programsko konferenco nadaljevali z okroglo mizo »Brez močnega gospodarstva ni socialne države in višjih pokojnin«, na kateri smo osvetlili pomen ugodnega poslovnega okolja za razvoj in krepitev socialne blaginje prebivalstva. Povezoval jo je predsednik sveta stranke Roman Jakič, na njej pa so sodelovali naši nekdanji ministri dr. Uroš Čufer, Metod Dragonja in Marko Bandelli ter Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo, Andrej Božič, predsednik Združenja Manager in Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Finančni minister v vladi Alenke Bratušek dr. Uroš Čufer je okroglo mizo sklenil z besedami: »Program stranke SAB je kreativen in inovativen. Odlikujejo ga tri stvari; nosi primeren naslov za dani trenutek, ne manjka mu nobena ključna stvar, najpomembnejša pa je njegova izvedljivost.« Naš program lahko ponosno pokažemo komurkoli.