Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je na februarski seji odbora za pravosodje predlagala, naj pravosodno ministrstvo ponovno prouči nerazumno visoke stroške adaptacije ženskega zapora na Igu in gradnje moškega zapora v Dobrunjah, za kateri je ministrstvo prvotno predvidelo 117 milijonov evrov. Pri tem so jo podprli tudi drugi poslanci odbora za pravosodje in nato tudi sprejeli sklep o prilagoditvi in znižanju vrednosti naložbe, dokler je projekt še v dovolj zgodnji fazi.

Resorno ministrstvo je pripravilo nov, stroškovno optimiziran predlog investicije: dograditev ženskega zapora na Igu je s predvidenih 44,8 milijona evrov ob enaki kapaciteti znižana za dvajset odstotkov, cena gradnje novega zapora v Dobrunjah pa je od prvotnih 73 milijonov evrov nižja za deset odstotkov. Pravosodno ministrstvo je tako na poslansko pobudo načrtovana sredstva zmanjšalo za več kot 16 milijonov evrov in o tem seznanilo parlamentarni odbor za pravosodje.

Poslanka Maša Kociper je odločitev pravosodnega ministrstva pozdravila: »Mnogi ljudje v Sloveniji težko živijo, zato težko upravičimo, da dobrih 117 milijonov evrov namenimo za adaptacijo in gradnjo dveh zaporov, medtem ko je toliko drugih nerešenih vprašanj. Adaptacija in gradnja zaporov sta nujni, prav tako spoštovanje minimalnih evropskih standardov, a naloga nas poslancev je, da kolikor je le mogoče skrbimo za ekonomično porabo proračunskih sredstev. V stranki SAB bi ta denar raje namenili izboljšanju položaja upokojencev in ureditvi razmer v zdravstvu.«

Ocena investicije je zdaj bližja vrednosti primerljivih zaporov v Evropski uniji in občutno cenejša, je še povedala poslanka SAB, a ocenila, da bi bil lahko prihranek še višji. Odbor za pravosodje je ministrstvu nato svetoval, naj v času izvedbe investicije poskuša še dodatno optimizirati stroške.