Za vodo, naše najpomembnejše naravno bogastvo, je ključna udeležba na referendumu 11. julija. Takrat bomo z vašim angažmajem glasovali PROTI škodljivemu zakonu o vodah, ki ima nepopravljive posledice in ogroža pitno vodo.

PROTI zakonu nas mora glasovati večina in obenem vsaj 340 007 državljanov. Štel bo vsak glas, zato skupaj branimo vodo!

Na splošno glasovanje na volišča se bomo odpravili 11. julija, če pa boste na ta dan zadržani, izkoristite eno od alternativnih možnosti glasovanj:

  1. Predčasno glasovanje na volišču 6., 7. in 8. 7. 2021.
  2. Glasovanje na domu (čas za prijavo do 7. 7. 2021). 
  3. Glasovanje po pošti za invalide in posameznike v socialnovarstvenih zavodih, bolnišnicah, priporu in zavodih za prestajanje kazni (čas za prijavo do 30. 6. 2021). 
  4. Glasovanje v Sloveniji za posameznike s stalnim prebivališčem v tujini – izseljenci (čas za prijavo do 7. 7. 2021). 
  5. Glasovanje iz tujine po pošti ali prek diplomatsko-konzularnih predstavništev (čas za prijavo do 25. 6. 2021). 
  6. Glasovanje 11. 7. izven okraja stalnega prebivališča na voliščih OMNIA (čas za prijavo do 7. 7. 2021). 

Podrobnosti alternativnih možnosti glasovanj so objavljene na spletni strani vlade in državne volilne komisije. 

Angažirajte se in zavarujte vodno dediščino!