Ljubljana, 9. september 2021 – V stranki SAB smo na veliki novinarski konferenci sporočili, da je več sto članic in članov Desusa iz različnih mestnih in občinskih odborov prestopilo v stranko SAB. Ob  sprejemu novih članic in članov ter ob ustanovitvi novih lokalnih odborov je predsednica stranke SAB Alenka Bratušek poudarila, da smo v stranki ponosni in veseli, da so pridruženi člani med strankami demokratične opozicije izbrali prav nas. Razlogi za prehod so v socialno-liberalnem programu stranke ter skrbi in zastopanju pravic starejših, invalidov in drugih ranljivih skupin. Prav tako novi člani v predsednici stranke prepoznavajo osebo in političarko, ki je tako z vodenjem vlade in stranke, kot z delom v parlamentu za starejšo generacijo že dosegla veliko uspehov. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi na državnozborskih volitvah dosegli odličen rezultat!

V neposredni bližini središča Ljubljane je vodstvo stranke SAB pozdravilo nove članice in člane. Ti so zaradi nezadovoljstva nad ravnanji in dogajanjem v stranki Desus to stranko zapustili. Predsednica stranke SAB Alenka Bratušek je v uvodnem nagovoru nanizala prizadevanja in dosežke stranke za upokojence, invalide in druge ranljive skupine. Dotaknila se je tudi obdobja, ko je prevzela krmilo slovenske vlade in povedala, da se za upokojence in njihove interese bori skozi celotno politično kariero.

Stranki SAB se je samo v zadnjem mesecu pridružilo več sto novih članov in članic, en mestni in štirje občinski odbori Desusa. »Glede na obiske na terenu in opravljene pogovore pričakujem, da se bo v prihodnje število novih članov in odborov še povečalo je prepričan generalni sekretar stranke SAB Jernej Pavlič.

V stranko SAB so prešli mestni odbor Velenje, ki mu predseduje Darinka Mravljak, sicer podžupanja MO Velenje, poleg nje pa ima MO SAB Velenje še dva mestna svetnika, Majdo Gaberšček in Zlatka Kosa. Novo pridruženemu občinskemu odboru Kočevje predseduje  Zlatko Ficko, OO SAB Kočevje pa ima tudi občinsko svetnico v občini Kočevje Lucijo Höferle. Pridružil se nam je tudi občinski odbor v Šoštanju, ki mu predseduje Janez Zelcer, sicer občinski svetnik v občini Šoštanj. Ponosni smo, da smo mrežo občinskih odborov razširili še z občinskim odborom v Logatcu, ki mu predseduje Jelka Kožman Lorenčič, in z občinskim odborom Brezovica s predsedujočim Borisom Brajkovičem.

»Stranka SAB bo še naprej krepila terensko mrežo in se po načrtih prebila med prvih pet političnih strank v Sloveniji z močno lokalno pokritostjo in jasnim socialno-liberalnim programom,« je podčrtal Jernej Pavlič.

Stranki SAB sta se pridružili tudi nekdanji poslanki državnega zbora Antonija Marija Kovačič in Marinka Levičar. 

S prihodom številnih novih članov in predstavnikov starejših smo se v SAB odločili, da ustanovimo najmočnejšo in najštevilčnejšo seniorsko organizacijo med političnimi strankami v Sloveniji. S tem prevzemamo glavno skrb za ohranjanje pravic upokojencev in napovedujemo, da prihodnje vlade na področju skrbi za starejše čaka veliko izzivov. Kot ključne vidimo izboljšane storitve domske oskrbe, gradnjo dnevnih centrov in domov za starejše ter strukturno zagotavljanje sredstev pokojninski blagajni s prihodki iz demografskega sklada.

V stranki SAB poudarjamo, da dane obljube upokojencem tudi uresničimo. Zadovoljni smo, da nam je v kratkem času uspelo uzakoniti odmerni odstotni v višini 63,5 % in za ženske dodatnih 1,36 % za vsakega otroka, brezplačne medkrajevne prevoze z avtobusi in vlaki, polni odmerni odstotek za moške dve leti prej, kot predvideno, zdaj pa je vlada na naš predlog prižgala zeleno luč brezplačnim prevozom z mestnimi avtobusi v Ljubljani in Mariboru.

Skrb za upokojence se pri stranki SAB odrazi v konkretnih dejanjih, saj verjamemo, da starejši bogatijo družbo in niso njeno breme. Upokojenci so celo življenje delali, zato si zaslužijo najmanj dostojno jesen življenja, dolgoživa družba pa je naša realnost.

 

 

OO LOGATEC

OO KOČEVJE

OO BREZOVICA

OO ŠOŠTANJ

MO VELENJE