V Zavezništvu smo že večkrat izrekli podporo javnemu šolstvu. Dve diametralno različni odločitvi Ustavnega sodišča o isti zadevi sta nas tudi spodbudili, da smo v Zavezništvu prispevali podpise pod pobudo SD za spremembo Ustave, s katero naj bi se postavila jasna razmejitev med zasebnimi in javnimi šolami ter posledično tudi obveznosti države za financiranje enega ali drugega. Določilo 57. člena Ustave,  “Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev”, je Ustavno sodišče z odločbama iz leta 2001 in 2014 dvakrat različno tolmačilo. Zato v Zavezništvu menimo, da je prav, da se vsi javni programi, ne glede na to, ali jih izvajajo javni ali zasebni izvajalci, obravnavajo na enak način. Država mora definirati, kaj je javni program, ki je kot takšen tudi obvezen, in prav je, da se ga v celoti tudi financira iz javnih sredstev. Vsi ostali programi, ki jih javne in zasebne šole izvajajo, in ki ne sodijo v javne programe, pa naj se financirajo iz drugih virov.