»77 milijonov evrov za zapor v Dobrunjah in več kot 44 milijonov evrov za adaptacijo zapora na Igu je absolutno preveč,« je opozorila vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. »Že dolgo se pogovarjamo o tem, da imamo prostorsko stisko v zaporih, zato tudi pričakujem, da se ta problematika reši … Me pa grozno zaboli, ko vidim te številke,« je na odboru za pravosodje opozorila vodja poslanske skupine SAB.

Ministrstvo za pravosodje je predvidelo že letos porabiti tri milijone evrov za pripravo graditve in obnove omenjenih zaporov, preostalih 118 milijonov evrov pa bi porabilo tja do leta 2023.

»Jaz sem malo za hec pogledala, za koliko so bili v zadnjem času prodani kakšni hoteli, terme in podobno, kar bi bilo mogoče adaptirati v zapor,« je nadaljevala vodja poslanske skupine SAB. »Našla sem naselje San Simon pri Izoli s 7 hektarji zemljišča in 406 hotelskimi sobami. Prodano je bilo za 10 milijonov evrov. Tudi če je imelo naselje oziroma podjetje dolgove, ki so bili prevzeti ob odkupu, tudi če bi bilo treba namestiti vso opremo, ki jo potrebujemo v zaporu, bi po moji oceni težko prišli do številke 77 milijonov evrov, kolikor nameravamo dati za graditev novega zapora,« je ponazorila absurdno višino sredstev, predvidenih za novogradnjo in prilagoditev zgolj dveh zaporov.

Poslanka SAB Maša Kociper je zato opozorila, da bi pred nadaljevanjem postopkov ministrstvo moralo projekt znova pretehtati in ga prilagoditi: »Predlagam, da ministrstvo prouči upravičenost porabe toliko sredstev za zapor, dokler je projekt še v dovolj zgodnji fazi. Opravi naj se prilagoditve in optimizacije in zniža vrednost naložbe.«

Odbor je njen predlog sprejel in ministrstvo bo moralo stvari zdaj znova proučiti. V stranki SAB smo prepričani, da bi vsaj del teh sredstev lahko namenili za dvig pokojnin in ureditev razmer v zdravstvu.

Pridružite se nam!