protikrizno partnerstvo in parlamentarni nadzor

Za blaženje posledic epidemije koronavirusa v stranki SAB predlagamo tri ključne ukrepe:

1.) Protikrizno partnerstvo
2.) Parlamentarni nadzor nad porabo dodeljenih kriznih sredstev
3.) Dopolnitev ukrepov za ranljive skupine

1.) Ko je Slovenija v krizi, smo vsi v krizi!

Stopiti moramo skupaj ne glede na to, ali smo v opoziciji ali v koaliciji. V SAB se zavedamo, da je v kriznih časih potrebno hitro in usklajeno ukrepanje države. Zato, da bi bili ukrepi, ki jih pripravlja vlada, usklajeni tudi z opozicijo, da bi krizni zakoni hitro prestali parlamentarno sito brez nepotrebnih razprav in amandmajev, predlagamo “PROTIKRIZNO PARTNERSTVO”!

Tega bi podobno kot v mandatu 2004-2008, ko je obstajalo partnerstvo za razvoj, vodil predsednik vlade.

Danes potrebujemo drugačno, “protikrizno partnerstvo”. To bi pomenilo, da bi koalicija tudi z opozicijo uskladila vse protikrizne zakone še preden bi ti šli na vlado in nato v državni zbor. Na tak način lahko maksimalno pospešimo postopke. Predlagamo, da iz vsake opozicijske stranke določimo po eno osebo za usklajevanje ukrepov z vlado. To usklajevanje lahko v danih razmerah poteka kot medresorsko usklajevanje, prek e-pošte ali videokonference z namenom preprečevanja možnosti širjenja okužbe.

Verjamemo, da si vsi želimo čim hitrejše in učinkovite ukrepe za naše državljane in gospodarstvo, zato verjamemo, da bo »protikrizno partnerstvo« tudi vzpostavljeno.

2.) Predlagamo parlamentarni odbor

Ker vemo, da vsaka velika finančna transakcija odpira dvome o pravični delitvi in predvsem porabi sredstev, predlagamo parlamentarni nadzor nad porabo dodeljenih kriznih sredstev ljudem in gospodarstvu. Gre za velike vsote denarja, zato želimo, da se zelo jasno izvaja nadzor nad dodeljevanjem in porabo velikega javnofinančnega paketa.

3.) Tudi za druge ranljive skupine

V SAB kot dopolnitev vladnim smernicam za oblikovanje protikorona paketa 1 predlagamo, da vlada nabor ukrepov razširi še na druge ranljive skupine. Konkretneje so to socialno najšibkejše družine, katerih otroci so v šolah dobili po dva brezplačna obroka na dan, zdaj pa so se te družine znašle v še težjem položaju. Prav tako opozarjamo, da je solidarnostni dodatek za upokojence treba razširiti na vse upokojence, torej tudi tiste, ki prejemajo vdovske, invalidske ali kmečke pokojnine.

In nenazadnje ne smemo pozabiti na študente, saj tudi oni prispevajo in vplačujejo tako v zdravstveno kot v pokojninsko blagajno. Ob izbruhu epidemije so številni, ki se preživljajo s študentskim delom, ostali brez sredstev za osnovno preživetje, zato mora tudi njim na pomoč priskočiti država.

Podeljevanje izrednih pooblastil Slovenski vojski:

Glede aktivacije 37. a člena zakona o obrambi v SAB nismo a priori proti, da vojska na meji pomaga policistom. Toda ocenjujemo, da v tem trenutku vsi pogoji za realizacijo tega člena še niso izkazani, zato takemu ukrepu nasprotujemo. Z notranjim ministrom smo se dogovorili za dopolnitev gradiva in ko bodo pogoji za podeljevanje izrednih pooblastil Slovenski vojski jasneje in natančneje določeni, smo o tem pripravljeni še enkrat razmisliti. Tudi za nas sta varnost ljudi in države na prvem mestu.

 

Foto: Dnevnik