Spoštovani,

od 13. do 15. junija 2022 je potekal 6. kongres stranke SAB, na katerem so članice in člani odločali o predlogu Sveta stranke, da se stranka SAB pripoji k stranki Gibanje Svoboda. Šesti kongres stranke SAB je potekal dopisno.

Kongres je bil sklepčen, udeležilo se ga je oziroma sodelovalo je 589 članic in članov stranke.

Članice in člani so s 539 glasovi ZA, 39 glasovi PROTI, 10 vzdržanimi in 1 neveljavno glasovnico, podprli predlog Sveta stranke, da se stranka SAB pripoji k stranki Gibanje Svoboda.

Odločitev o pripojitvi je podprlo 91,5 % članic in članov, ki so se kongresa udeležili.

S to odločitvijo najvišjega organa stranke SAB, bo stranka SAB prenehala obstajati, članice in člani pa bodo svoje delo nadaljevali v pravni naslednici, to je Gibanje Svoboda.

Hvala lepa za vašo podporo in zaupanje.

SREČNO

Vodstvo stranke SAB.