Zadovoljni smo. V Sloveniji bo iz državnega proračuna moralo biti financirano samo javno šolstvo! V državnem zboru je bil danes narejen prvi korak do spremembe 57. člena ustave tako, da ne bo več dvoma, kaj država mora financirati iz proračuna in kaj lahko financira iz proračuna.

»S to spremembo ustave bodo vsi otroci v Sloveniji imeli zagotovljeno mesto v osnovni šoli. Starši bodo imeli tudi možnost, da otroke vpišejo v zasebno šolo. Vse bo torej ostalo kot doslej. Razlika bo le ta, da se bo iz državnega proračuna nujno financiralo le javne šole, zasebne pa samo, če bomo tako hoteli,« pojasnjuje predsednica stranke Zavezništvo Alenka Bratušek, ena od podpisnic pobude spremembe ustave.

Razlog za spremembo ustave je bila sicer odločitev ustavnega sodišča iz leta 2014, ki je presodilo, da država po tem členu ustave mora sofinancirati tudi javni osnovnošolski program, ki se izvaja v zasebnih šolah. Ko bo sprememba ustave sprejeta, to ne bo več veljalo. »Želim si, da danes začeti postopek čim prej pripeljemo do konca,« je še dejala Bratušek.