Za leto 2015 je naša poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček opozorila, da je Slovenija na določenih področjih sicer naredila korak naprej, kljub vsemu pa se iz leta v leto ponavljajo opozorila povezana z razumevanjem in uresničevanjem pravne in socialne države – sodni zaostanki, neuresničevanje odločitev Ustavnega sodišča na področju invalidskega varstva, predvsem pa pomanjkanje vizije in strategije varstva človekovih pravic.

Tako je posebej opozorila na potrebo po ureditvi romske problematike, zlasti do dostopa do pitne vode in elektrike, enako pa na to problematiko iz leta v leto opozarja tudi Varuhinja. V Zavezništvu smo prav zato spomladi 2015 vložili predlog novele Zakona o romski skupnosti, ki je bil usklajevan in usklajen že v času prejšnje Vlade, pa tudi z uradom varuhinje človekovih pravic. Vlada je takrat na ta zakon dala negativno mnenje z obljubo, da pripravlja lasten zakon, ki pa ga po skoraj dveh letih ni. Romska problematika namesto, da se rešuje, se samo poglablja, pravica do dostopa do pitne vode in elektrike pa se sistematično krati, pa čeprav bomo prav mi tisti, ki bomo celo v Ustavo zapisali pravico do pitne vode.

Poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček je Vlado pozvala, da se prioritetno loti reševanja problematike dostopa romske skupnosti do vode in elektrike in to prej, kot bo to od nas zahtevalo Evropsko sodišče za človekove pravice.