V Zavezništvu interpelacije zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne podpiramo, saj se interpelacija nanaša le na konkretni primer dveh otrok ter njunih starih staršev. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je letos oktobra razsodilo, da je bila s postopkom odvzema otrok starima staršema kršena z Ustavo zagotovljena pravica do družinskega življenja, saj je Center za socialno delo Velenje odvzem otrok izvršil po hitrem postopku – ni počakal na odločitev Ministrstva za delo glede izdaje ustreznega dovoljenja za rejništvo starim staršem, s čimer se ne moremo strinjati. V Zavezništvu ocenjujemo, da je presojo v koristi otrok potrebno prepustiti za to specializiranim državnim organom, ki morajo svoje delo opraviti z vso skrbnostjo in odgovornostjo. Prav tako so nekateri postopki pred pristojnimi organi še v teku oziroma še niso zaključeni. Tudi iz tega vidika je vpletanje politike in posledično tudi javnosti, v zasebnost obeh mladoletnikov, nesprejemljivo. V Zavezništvu apeliramo, da je skrajni čas, da se zakonik, ki bo bolje urejal družinska razmerja, čim prej vloži v proceduro Državnega zbora.