Ljubljana, 9. februar 2022 – Trdno odločeni in zavezani k sodelovanju so voditelji opozicijskih strank SAB, LMŠ, SD in Levica predstavili nabor skupnih rešitev za boljšo Slovenijo. Na dan, ko je predsednik republike podpisal odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor, so prvaki štirih strank enotni, da bodo po volitvah sestavili stabilno levosredinsko vlado, ki bo v Sloveniji znova vzpostavila delujočo ustavno demokracijo. Skupni imenovalec štirih strank za družbenoekonomski napredek so vsem dostopno javno zdravstvo, močna socialna država, konkurenčno gospodarstvo in kakovostno izobraževanje. Svojo politiko bodo gradili na spoštovanju in vključevanju vseh državljanov ter spoštovanju ustave in zakonov.

Na prvem predvolilnem srečanju so predsedniki strank koalicije KUL vsled tesnega sodelovanja v opoziciji in septembra lani podpisanem sporazumu o povolilnem sodelovanju javnosti razgrnili usklajene vsebinske prioritete, ki bi jih hitro in učinkovito udejanjili v novi levosredinski vladi. Dokazali so, da so zavoljo skupnega dobrega zmožni preseči strankarske razlike in državljanom ponuditi drugačno, vsebinsko naravnano politiko. Ta bo temeljila na vključevanju vseh dobromislečih in sorodnih političnih strank ter civilno družbenih gibanj, katerih cilj je ponovno vzpostaviti demokratično delujočo državo. Le takšna oblika političnega sistema, ki spoštuje ustavo in človekove pravice, lahko nudi ustrezne pogoje družbenoekonomskega napredka. Kot so si edini predsedniki KUL, so temelji nadaljnje rasti vsem dostopno javno zdravstvo, socialna pravičnost, konkurenčno in družbeno odgovorno gospodarstvo ter znanje.

Ljudi moramo zopet postaviti v središče

Prvaki štirih strank so iskriv pogovor pomenljivo začeli s svojim pogledom na demokracijo in pravno državo. Naša predsednica mag. Alenka Bratušek je najprej izpostavila izrazito apatijo slovenskih volivcev in nujnost spremembe volilnega sistema. V okviru obstoječe zakonodaje namreč volivci nimajo odločilnega vpliva na izbiro poslancev, moč je v rokah političnih strank in njihovih kandidatnih list. »Nezadovoljstvo volivcev lahko zmanjšamo le z uvedbo preferenčnega glasu in ukinitvijo volilnih okrajev. To je še posebej pomembno po zadnjih dveh letih, saj takšne stopnje korupcije in degradacije pravne države v Sloveniji ne pomnimo. Ljudi moramo zopet postaviti v središče in jim povrniti zaupanje v politiko. Krepiti moramo občutek, da v državi soodločajo, to pa lahko dosežemo le s spremembo volilne zakonodaje,« je bila jasna predsednica Bratušek.  

Voditelji štirih opozicijskih strank so enotno poudarili, da bodo po volitvah prekinili z barantanjem s pravno državo, razčistili s korupcijo, zagotovili neodvisnost medijev in spoštovali sodbe sodišč.

KUL je za konkurenčno in družbeno odgovorno gospodarstvo

»Brez uspešnega gospodarstva ni močne socialne države, višjih plač in višjih pokojnin. Po volitvah je zato ključno stabilizirati javne finance v izogib podražitvi finančnih instrumentov ter sprejeti ukrepe za stalno gospodarsko rast in blažitev inflacijskih trendov,« « je dejala Alenka Bratušek. Predlagala je, da bi v novi vladi končno ustanovili demografski sklad, v katerega bi se stekali tudi prihodki od prodaje lesa in vode, naših največjih naravnih bogastev. »Naš dogovor za prihodnost je, da kar ustvarjamo danes, varčujemo za pokojnine prihodnjih generacij,« pravi. Zavzela se je tudi za zeleni prehod: »S pospešeno izgradnjo zelene proizvodnje sončne in vetrne energije, s postavitvijo sončnih panelov in vetrnic ter z vzpostavitvijo 3. energetskega stebra, torej družbe, ki bi se ukvarjala samo z zeleno energijo in hitrejšim prehodom nanjo, lahko postanemo energetsko neodvisna država.«

Področje, ki ga ljudje uvrščajo na vrh družbenih prioritet, je javno zdravstvo. Še nikoli doslej ljudje niso tako dolgo čakali na diagnoze, zdravljenje in operacije, več kot 130.000 ljudi nima osebnega zdravnika. Predsednica stranke SD Tanja Fajon je ocenila, da je treba v središče postaviti korist ljudi, ne pa posameznih lobijev: »V ospredje bomo postavili bolnike, vsakdo mora imeti dostop do osebnega zdravnika. Skrajšati moramo čakalne vrste; naš načrt je, da mora vsakdo priti do specialista v 30 dneh. In kako to doseči? Takoj lahko ukinemo dodatno zdravstveno zavarovanje in prenesemo sredstva v osnovno zdravstveno zavarovanje. Nujno je tudi postopno zvišanje sredstev za javno zdravstvo na 12 % BDP, kar je raven razvitejših držav. Zdaj za zdravstvo namenjamo le dobrih 8 % BDP.«

Socialna pravičnost je podstat slovenske družbe, je prepričan koordinator stranke Levica Luka Mesec, ki je kot enega temeljnih ciljev do leta 2030 navedel 30 tisoč novih javnih najemnih stanovanj:  »V novi vladi bomo garant za to, da se zaveze, ki jih bomo dali pred volitvami, upoštevajo. Da ne bomo dobili še ene vlade, ki je pred volitvami govorila nekaj, po njih pa delala nekaj povsem drugega. V svojem dosedanjem delovanju smo pokazali, da na tako igro ne pristajamo – in tudi ne bomo. Družbo je treba potegniti iz brezupa, postaviti jasne cilje, ki jih želimo doseči do leta 2030 in jih začeti uresničevati takoj, dan po volitvah.«

Temelji za vse do zdaj naštete rešitve – za zdravo, pravičnejšo in bogatejšo družbo – so nedvomno znanje, raziskave in razvoj, je dejal Marjan Šarec, predsednik stranke LMŠ.  »Več kot vložiš, hitrejši in boljši so rezultati. Prepričan sem, da tega področja ne gre jemati zlahka, kot to počnemo v Sloveniji. Cilj, ki smo si ga stranke KUL zastavile, so vlaganja v znanost, razvoj in inovacije v višini 1,5 % BDP do leta 2026 ali dodatnih 100 milijonov evrov letno. In to je realno in izvedljivo. Celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost pa je treba na dolgi rok zvišati na najmanj 3 % BDP. Če tega ne bomo dosegli, bomo capljali zadaj,« ugotavlja Šarec.

Na koncu so predsedniki KUL državljane pozvali k množični udeležbi na zgodovinskih volitvah 24. aprila, ko bomo odločali, v kakšni državi želimo živeti prihodnjih 10, 20 let. Kot je sklenila predsednica Bratušek, so štiri opozicijske stranke jamstvo, da bodo po volitvah Slovenijo vrnile na pravo pot, novo vlado pa bomo vodili strokovno, izkušeno in odločno. Imamo znanje in imamo rešitve!