V Zavezništvu podpiramo odločitev, da bo Ministrstvo za infrastrukturo iz predloga novele energetskega zakona umaknilo možnost uvedbe »prednostnega dispečiranja«. Kljub temu pa ne moremo mimo dejstva, da ima Holding Slovenske Elektrarne (HSE) prispevek »prednostnega dispečiranja« že predviden v svojem poslovnem in finančnem načrtu. Na vprašanje kako in kje bodo pokrili finančni primanjkljaj, ki bo sedaj nastal, nam niso znali odgovoriti. Od Vlade pričakujemo, da slovenskim državljankam in državljanom jasno pove, kaj bo v zvezi s tem storila in hkrati opozarjamo, da še zmeraj nimamo Energetskega koncepta Slovenije, ki bi moral jasno nakazati predloge in rešitve na področju energetike.