Ljubljana, 2. junij 2021 – Predsednica in poslanka SAB mag. Alenka Bratušek je predstavila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, ki smo jo vložili v poslanski skupini SAB in na kateri želimo odpraviti in razbliniti dvome o zniževanju pokojnin v letu 2022. Glede na projekcije in številke v aprila potrjenem odloku ta možnost namreč še vedno ni izključena. 

23. aprila letos je državni zbor na predlog vlade potrdil Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022. Odlok določa najvišji obseg porabe za vse štiri blagajne javnega financiranja (proračun, občine, zdravstvo in ZPIZ) in je bil zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo, aprila spremenjen že četrtič. Pred tem je bil nazadnje spremenjen jeseni.

»Iz sprejetega odloka izhaja, da je vlada za leto 2022 pokojninsko blagajno prikrajšala za že odobrenih 230 milijonov evrov. Konkretno spremembe odloka kot najvišjo možno višino odhodkov pokojninske blagajne določajo 6 milijard in 300 milijonov evrov. To je meja, ki je ZPIZ ne sme preseči,« poudarja Alenka Bratušek.

Za primerjavo: leta 2021 so odhodki ZPIZ znašali 6 milijard in 250 milijonov, kar pomeni, da je dvig odhodkov pokojninske blagajne leta 2022 glede na leto 2021 0,8 %. Rast v višini 0,8 % pa ne bo zadoščala za pokritje pokojnin in drugih izdatkov pokojninske blagajne. Ob znanih podatkih je to preprosto nemogoče, zato smo v poslanski skupini SAB vložili zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ.

Leto Odhodki ZPIZ Rast odhodkov ZPIZ glede na predhodno leto
2018 5.295.175.086 3,5 %
2019 5.510.479.417 4,1 %
2020 5.899.059.128 7,1 %
2021 6.250.000.000 5,9 %
2022 6.300.000.000 0,8 %

Finančni minister Andrej Šircelj je v javnosti večkrat omenil 2- oziroma 3-odstotno usklajevanje oziroma povišanje pokojnin, »toda za 2-odstotno usklajevanje pokojnin v odloku zmanjka okrog 230 milijonov, v primeru 3-odstotnega pa okoli 300 milijonov evrov. Ob tem dodajam, da bi ob izrednem usklajevanju pokojnin v višini 3,5-odstotka decembra letos, ki ga podpiramo tudi v SAB, vladi zmanjkalo okrog 600 milijonov evrov,« je navedla predsednica Bratušek.

Opozarjamo, da ob teh projekcijah in številkah nad upokojenci še vedno visi možnost zniževanja pokojnin. Temu v SAB ostro nasprotujemo in obljubljamo, da bomo storili vse, da preprečimo drugo znižanje pokojnin v zgodovini Slovenije. Spomnimo – prvo znižanje se je zgodilo leta 2012 prav tako v vladi Janeza Janše.

Vlado pozivamo, naj pripravi še peto spremembo odloka in zagotovi manjkajoča sredstva za usklajevanje pokojnin, saj ob zgolj 0,8 % zvišanju odhodkov ZPIZ v letu 2022 to ne bo mogoče. Če torej vlada nima namena zniževati pokojnin, bo morala za nekaj 100 milijonov evrov povišati sredstva v blagajni ZPIZ. Do zdaj tega še ni storila, zato je grožnja o znižanju pokojnin še kako realna.

Komisiji za nadzor javnih financ v sprejem predlagamo naslednja sklepa:

  1. Komisija za nadzor javnih financ ugotavlja, da bo ob sprejeti maksimalni višini odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2022, kot je trenutno določena v Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, potrebno nižanje pokojnin.
  2. Komisija za nadzor javnih financ poziva vlado in ministrstvo za finance, da v izogib vnovičnemu znižanju pokojnin pripravita spremembo Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 ter tako v najkrajšem možnem času zagotovita manjkajoča sredstva.

*Vir podatkov v tabeli: Letna poročila ZPIZ in Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022.