Kandidat stranke SAB za ministra, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo je dr. Iztok Purič.

Iztok Purič (9. 4. 1954) je doktor znanosti s področja organizacijskih ved. Leta 1985 je diplomiral na Fakulteti za organizacijo dela Univerze v Mariboru in leta 1996 na isti fakulteti pridobil naziv magistra organizacije dela s kadrovsko-izobraževalnega področja. Na isti fakulteti je leta 2003 tudi doktoriral, in sicer s področja organizacijskih ved. Je avtor več znanstvenih člankov in strokovnih prispevkov s področja poslovnih procesov v organizacijah in med drugim predava na celjski Fakulteti za komercialne in poslovne vede.

Svojo poklicno pot je začel kot vodja splošno-kadrovske službe v Žitu, nadaljeval kot vodja kadrovske službe v kemični tovarni Exoterm, nato pa se leta 1998 zaposlil v Javnem gospodarskem zavodu za protokolarne storitve Republike Slovenije. Najprej je bil vodja tehničnega sektorja zavoda, od leta 2000 do leta 2012 pa direktor. V času njegovega vodenja javnogospodarskega zavoda Brdo je Slovenija predsedovala Svetu EU, dr. Purič pa je v vlogi direktorja vodil večplastni projekt, ki je uveljavil ugled države med članicami Evropske unije.

Stranka SAB dr. Iztoka Puriča za ministra predlaga zato, da bi v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki ima več kot 200 zaposlenih, svoja večkrat dokazana znanja, veščine in sposobnosti s področja upravljanja kadrov, vodenja in primernega razpolaganja s proračunskimi sredstvi ponovno uporabil v prid Slovenije in dosegel izboljšanje črpanja razvojnih evropskih sredstev, ki naši državi pripadajo. 

Dr. Iztok Purič: “Zavedam se odgovornosti, ki bi jo prevzel, če bi postal minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Evropska sredstva so naša razvojna sredstva, to je naš potencial, in če mi bo dana možnost, bom naredil vse, da bi jih kolikor mogoče izkoristili.”