DOSEŽKI

voda

Na naš predlog je bila v Ustavo Republike Slovenije vpisana pravica do pitne vode. (70. a člen)

poslanka mag. Alenka Bratušek kot prvopodpisana pod predlogom

 

UPOKOJENCI

Starejši od 65 let, invalidi in vojni veterani se na predlog stranke SAB v medkrajevnem prometu Slovenije z vlaki in avtobusi vozijo brezplačno.

 

TROJKA

Leta 2013 je naša predsednica mag. Alenka Bratušek uspela preprečiti bankrot Slovenije in prihod zloglasne »trojke«. Z ukrepi je povrnila nadpovprečno gospodarsko rast države napram EU.

 

2. TIR

Zaprli smo finančno konstrukcijo in začeli z gradnjo najpomembnejšega infrastrukturnega projekta v državi. Začetni strošek smo znižali za več kot 100 mio € .

 

POKOJNINE

Na našo zahtevo smo dvignili odmerni odstotek za upokojevanje na 63,5 odstotne točke in za ženske dodatnih 1,36 % za vsakega rojenega otroka do tri. To pomeni za 9 % višje pokojnine!

MALI PIVOVARJI

Za male proizvajalce piva in žganja smo na naš predlog znižali trošarino za kar 50 odstotkov. Pri malih proizvajalcih žganja smo uspeli znižati tudi pavšalno obdavčitev žganja za lastno porabo.

TRIGLAVSKI
NARODNI
PARK

Za boljši razvoj TNP in podporo razvojnim projektom smo predlagali nov način dodeljevanja proračunskih sredstev za parkovne skupnosti, ki bodo odslej prejemale 4 milijone evrov letno.

BREZ VINJETE

Hitro cesto skozi Maribor med Pesnico in Teznom smo s 1. januarjem 2020 izvzeli iz vinjetnega sistema za osebna vozila. S tem smo razbremenili tudi lokalne ceste.

ČISTO OKOLJE

Na naš predlog je Državni zbor zakonsko prepovedal plastične proizvode za enkratno uporabo. Z zakonom tlakujemo pot krožnemu gospodarstvu, ničelnim odpadkom, pospešujemo recikliranje in spreminjamo potrošniške navade.

VSI REZULTATI NAŠEGA DELA

MANDAT 2018 - 2022

 • Dvignili smo odmerni odstotek za upokojence s 57,2 % na 63,5 % in za ženske uzakonili za dodatnih 1,36 % višje pokojnine za vsakega otroka do največ treh. Odmerni odstotek 63,5 % je za ženske stopil v veljavo s 1. 1. 2020, za moške pa je bilo predvideno postopno zviševanje oziroma prehodno obdobje do 1. 1. 2025, ko bi dosegli polni odmerni odstotek 63,5 %. Dosegli smo skrajšanje prehodnega obdobja za dve leti, kar pomeni, da bo s 1. 1. 2023 odmerna lestvica za oba spola popolnoma izenačena.
 • Spremenili smo zakon o Triglavskem narodnem parku, ki bo osmim parkovnim občinam za razvoj TNP končno zagotovil prepotrebna proračunska sredstva v višini 4 mio € letno ali 0,2 % dohodnine.
 • S 1. 7. 2020 smo zagotovili brezplačen medkrajevni prevoz z avtobusi in vlaki za vse upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane.

 

Na ministrstvu za infrastrukturo 2018 – 2020

 

 • Zaprli smo finančno konstrukcijo za gradnjo 2. tira.
  Sprejeli smo poroštvo za dva največja infrastrukturna projekta 2. tir in 3. razvojno os.
 • Začeli smo z gradnjo 2. tira.
 • Dobili smo gradbeno dovoljenje za severni del 3. razvojne osi pri odseku Gaberke.
 • Našli smo več kot 110 mio EUR prihrankov v finančni konstrukciji za 2. tir.
 • Po odstopu Kitajcev od pogodbe smo letališče Maribor rešili pred zaprtjem.
 • V Mariboru smo obvoznico H2 izvzeli iz vinjetnega sistema.
 • V Mariboru smo obnovili železniško postajo.
 • Nadgradili smo progo Maribor – Šentilj.
 • Uvedli smo enotno vozovnico IJPP, s katero se lahko na isti relaciji peljemo tako z vlakom kot z avtobusom.
 • Uvedli smo hitre avtobusne linije po vsej Sloveniji.
 • Izpeljali smo več kot 360 projektov, zgradili in obnovili pa več kot 260 km cest.
 • Zgradili oziroma prenovili smo več kot 40 km železnic.
 • V Kopru smo odprli nov center Uprave za pomorstvo.

 

V Službi vlade za kohezijo in evropska sredstva 2018 – 2020

 

 • Odprava tehničnih pomanjkljivosti informacijskega sistema e-MA, namenjenega podpori izvajanju evropske kohezijske politike, je bila velik izziv. Sistem e-MA smo uspeli vzpostaviti, kar je potrdila tudi Evropska komisija.
 • Rešili smo 183 mio EUR že dodeljenih evropskih sredstev, ki jim je grozila trajna izguba.
 • Pospešili smo črpanje EU sredstev in zagotovili dvig počrpanih sredstev iz 14 % na 32 % in s tem kot Republika Slovenija postali nadpovprečni v primerjavi z drugimi državami EU.

   

  Na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu 2018 – 2020

   

  • Uspešno smo izvedli največjo in zgodovinsko repatriacijo Slovencev iz Venezuele – več kot 50 oseb in na tem področju opravili pionirsko delo za našo državo.

  MANDAT 2014 - 2018

  • V ustavo je bila na našo pobudo v 70.a člen vpisana pravica do pitne vode.
  • Slovenskim malim pivovarjem smo s spremembo zakona znižali obdavčitev.

  MANDAT 2013 - 2014

  • V času najhujše krize leta 2013 smo državo rešili pred bankrotom in prihodom trojke.
  • Neustavno znižane pokojnine z ZUJF-om smo vrnili na prejšnjo raven.
  • Pospešili smo pregon sive ekonomije.
  • Ustavili smo naraščanje brezposelnosti.
  • V ustavi smo spremenili 148. člen in vanjo zapisali »zlato fiskalno pravilo«.
  • V ustavi smo spremenili 90., 97. in 99. člen in uredili razpis referendumov.

  NAROČI SE NA E-NOVICE!

  ZADNJE NOVICE

  Kontakt

  SAB | Stranka Alenke Bratušek

  Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

  T: 08 387 26 17
  E: info@sab.si