V stranki SAB smo skupaj s stranko SD v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o slovenskih demografskih rezervah oz. ustanovitvi demografskega sklada, s katerim bi reševali demografske izzive starajoče se družbe in zagotovili dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne.

Zasnova demografskega sklada, ki temelji na ideji največje vladne stranke, predstavlja izrazit poskus demontiranja zdajšnjega sistema upravljanja državnega premoženja. Omogoča politični nadzor nad državnim premoženjem s strani koalicijskih SDS in Desus, odpira vrata razprodaji strateškega gospodarstva in vodi v zamenjavo garniture nadzornikov v državnih podjetjih. S tem je jasno, kdo bi obvladoval slovensko gospodarstvo in prevzel vzvode moči.

Ta predlog bistveno odstopa od temeljnega koncepta demografskega sklada, tj. sofinanciranja primanjkljaja ZPIZ iz državnega proračuna, zato je vložitev svojega predloga zakona edina logična poteza. Naš predlog zagotavlja pokojninsko varnost prihodnjih generacij in ohranja strateške naložbe države.

Kot poudarja predsednica stranke SAB Alenka Bratušek, »mora biti demografski sklad namenjen izključno polnjenju vrzeli v pokojninski blagajni, ki je na žalost vsako leto višja. Sredstva za demografski sklad pa bi se najprej morala vsaj 10, 20 let nabirati oz. akumulirati in nato porabiti izključno za pokojnine.«

Če želimo, da bodo mladi verjeli v pokojninski sistem, ga moramo narediti dolgoročno vzdržnega. »To pomeni, da bi se v sklad stekalo le kakovostno premoženje z dobro vrednostjo,« dodaja predsednica Bratušek. Le to je prava pot, kako zagotoviti sredstva za dolgoživo družbo in ustvariti donos sklada.

Tega vladni osnutek ne predvideva, saj bi demografski sklad vseboval različne naložbe (strateške, prodajne, slabe terjatve idr.), denarja za pokojnine pa ne bi bilo nič več kot danes. Ekonomski donos sklada je torej vprašljiv, najbolj prikrajšani pa bi bili na koncu  tisti, ki jim je demografski sklad namenjen – upokojenci. 

 

Foto: Dnevnik