ČLANI

Članice in člani se v stranki združujemo zato, da uveljavimo svojo ustavno
pravico do svobodnega združevanja in pravico do sodelovanja pri delu stranke, kreiranju in izvajanju njenega programa in možnost sodelovanja pri gradnji boljše države. Združeni in povezani smo močnejši. S članstvom v stranki pa poleg dolžnosti, ki jih je treba prevzeti, dobimo tudi pravice, ki jih lahko koristno uporabimo.

»Stranka SAB se med vsemi strankami najbolj zavzema za upokojence. Ne obljubljajo 1.000 evrov pokojnine za vse, ampak realno predlagajo potrebne stvari, da upokojenci lažje živimo. Kar obljubijo, tudi uresničijo. Njihova je bila ideja o brezplačnem medkrajevnem prevozu z avtobusi in vlaki za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane. Uspeli so jo tudi realizirati. Sedaj se lahko neomejeno vozim po celi Sloveniji brez stroškov in skrbi. Super je!«

Nadja Požek, 68 let, upokojenka

»Stranka sledi  dobrim in razumnim idejam, razmišljanju. Predseduje ji ženska. Stranki sem   zvesta od samega začetka. Verjamem v njen uspeh. S stranko sem se vključila tudi v lokalno okolje, kjer sem že ves čas aktivna. Odločila sem se, da kandidiram za občinsko svetnico, kar mi je stranka SAB tudi omogočila. Sedaj, kot občinska svetnica, tudi soodločam pri odločitvah  in prispevam svoj delež pri izboljšanju okolja in življenja v Žalcu.«

Tanja Basle, 55 let, občinska svetnica

»Ko sem videl, da je Alenka Bratušek osebno šla v rudnik, ko so rudarji stavkali, sem vedel, da ji ni vseeno za nas delavce. Sama je razrešila stavko in obljube tudi izpolnila. V Sloveniji še nismo imeli take predsednice vlade. Upam, da jo bomo imeli še kdaj. Izkazala se je!«

Andrija Brčinović, 56 let, delavec

»Kot dolgoletni direktor želim lastne izkušnje in znanje deliti tudi pri sprejemanju najpomembnejših odločitev naše države. Politika kroji našo usodo in zato se odločil, da prispevam svoj del. Stranka SAB ima odličen gospodarski in ekonomski program in zelo izkušeno vodstvo stranke zato izbira ni bila težka.«

Metod Dragonja, 67 let, dirketor

“Slovenija ima kvalitetno javno šolstvo, ki žal nekaterim ni samoumevno in ga je treba takšnega ohraniti in neprestano, v koraku s časom, posodabljati. Samo javno dostopen šolski sistem, v povezavi z visokimi dosežki slovenske znanosti, bo lahko Sloveniji zagotavljal konkurenčno prihodnost. SAB sem se pridružil, ker zagovarja temelje evropskih vrednot, kot so javno šolstvo, javno zdravstvo in v prihodnost naravnano znanost ob socialno pravični delitvi sredstev.”

Andrej Šušmelj, 55 let, ravnatelj

»Najlažje je biti kritičen s kavča. Sam nisem takšen, zato sem se odločil in kandidiral na volitvah. Treba je stopiti naprej, se izpostaviti in pomagati, da stvari lahko spremenimo na bolje. Vsak glas šteje in res je tako.«

Sandi Markišić, 43 let, kandidat za DZ poslanca

»Sama vedno podpiram sposobne ženske. Ko nam je v Sloveniji grozila »trojka« in bankrot, smo dobili prvo žensko predsednico vlade, ki nas je  uspešno popeljala iz takratne krize. Ženske smo vedno dobre, da rešujemo situacijo, ko izgleda brezizhodna, pred tem pa nas moški ne spustijo zraven. Seveda, kot je v navadi, mi vse naše uspešne ljudi takoj oblatimo, da kdo ne bi štrlel iz povprečja. Tudi naša predsednica  je bila neupravičeno deležna tega. Ko je ustanovila svojo stranko, sem se pridružila in od takrat dalje ima mojo 110% podpro. Še nikoli me ni razočarala!«  

Nina Petrić, 46 let, članica

»Na povabilo predsednice stranke sem z veseljem sprejela kandidaturo za Evropsko poslanko, to pa zato, ker stranka zastopa liberalne vrednote z močno socialno noto, ki jim tudi sama sledim. Ker verjamem, da je pomembno, da so na političnih funkcijah ljudje z izkušnjami, sem se odločila da kandidiram za SAB in delim svoje izkušnje in pomagam.«

Dr. Angelika Mlinar, 50 let, kandidatka za EU poslanko

»Dejanja stranke so me navdušila, da sem se jim pridružila. Upokojencem so se v preteklosti dogodile krivice, saj se je odmerni odstotek znižal in so za enako delo in enako plačilo prejeli precej nižje pokojnine. V stranki SAB so vztrajali in zahtevali dvig odmernega odstotoka na 63,5% za moške in ženske, ter pri ženskah še 1,36% za vsakega otroka, do največ treh. Uspelo jim je in zato bodo imeli vsi upokojenci s 1.1.2023 9% višje pokojnine. To  je velik uspeh!«

Meta Vodušek, 67 let, upokojenka

Stranka SAB je edina liberalna stranka, ki ne deli ljudi na leve in desne. V stranki SAB so vsi dobrodošli, neglede na versko pripadnost in nacionalno opredelitev. Včlanil sem se, ker želim podpirati stranko, poslance, predsednico in program. Ko sem preveril dosedanje delo različnih strank, sem ugotovil, da ni veliko izbire, če želiš izbrati nekoga, ki to, kar govori,  tudi naredi! V SABu ne obljubljajo veliko, ampak kar obljubijo, tudi izpeljejo. To lahko preveri vsak in vidi kaj in koliko je kdo obljubil in kaj in koliko je kdo naredil.«

Đorđe Berak, 44 let, član

pogosta vprašanja

Kaj lahko pridobim s članstvom v stranki?

V stranki SAB svojim članom ponujamo vrsto možnosti za aktivno sodelovanje. To sodelovanje je možno znotraj stranke v organih na državni in lokalni ravni ter v programskih odborih, načrtujemo tudi ustanovitve podmladka in seniorjev. Stranka pa vsem članom omogoča tudi aktivno politično udejstvovanje pri kandidaturi za poslanko ali poslanca, evropsko poslanko ali poslanca, županjo /župana, občinsko ali mestno svetnico ali svetnika. Med samim potekom državnozborskih, predsedniških in evropskih volitev imate možnost tudi nadzirati volitve na voliščih. Lahko postanete aktivist stranke ali pa preprosto samo podpornik, ki želi s participacijo podpirati stranko; časi so taki, da je potrebno aktivno državljanstvo, da preprečimo degradacijo demokracije in pravnih vrednot.

Kakšne so moje pravice?

  • voliti in pod pogoji, ki jih določa ta statut, biti voljeni v organe stranke
  • kot predstavniki stranke kandidirati za uvrstitev na kandidatne liste za volitve vpredstavniška telesa
  • biti obveščeni o delu stranke
  • sooblikovati politike stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju

Kakšne so moje dolžnosti?

  • s svojim delovanjem krepiti in udejanjati temeljne vsebinske usmeritve in vrednote, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena
  • delovati v skladu s statutom in programom stranke
  • spoštovati etična načela in načela integritete ter etični kodeks stranke
  • aktivno sodelovati v organih, v katere si bil izvoljen ali imenovan ter uresničevati njihove sklepe
  • plačevati članarino, ki za člane znaša 12 evrov letno

Kako postanem član stranke SAB?

Član oz. članica stranke SAB postaneš, ko izpolniš pristopno izjavo (v tiskani obliki ali prek elektronskega obrazca) in jo pošlješ na naš naslov. V skladu z našim statutom je za sprejem med člane pristojen izvršni odbor stranke. Ta na naslednji redni mesečni seji po prejemu podpisane pristopne izjave obravnava vaše članstvo in ga potrdi ali zavrne. Ko izvršni odbor sprejme odločitev, vam bomo s tajništva stranke v nekaj dneh posredovali potrditev z vsemi osnovnimi informacijami o delu stranke oziroma razloge za zavrnitev vpisa.

Kdo je lahko član stranke?

Član stranke lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki sprejema statut in program ter ga na podlagi podpisane pristopne izjave potrdi tudi izvršni odbor stranke.

Lahko postanem član SAB, če živim v tujini?

Vsak polnoleten državljan Republike Slovenije je lahko član.

Lahko postanem član SAB, če sem tujec?

V skladu z zakonom, ki ureja delovanje političnih strank, lahko član stranke postane le državljan države članice Evropske unije, ki mu je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica.

Sem lahko hkrati tudi v drugi stranki?

Član stranke ne more biti hkrati član druge politične stranke. Prav tako ne more biti član društva ali civilno-družbene organizacije, katerih delovanje in program sta po svojem temelju v nasprotju s programom in statutom stranke. V primeru dvoma, ali obstaja zadržek za članstvo, odloči izvršni odbor stranke. Ta odločitev je dokončna.

Koliko znaša članarina?

Pomemben vir financiranja stranke SAB predstavljajo prispevki naših članov. S tem denarjem omogočamo delovanje stranke in občinskih odborov, nudimo dostop do relevantnih informacij, ustvarjamo dogodke za člane in financiramo volilne kampanje na državnozborski in lokalni ravni. Vaš prispevek stranki je zato izjemno pomemben. Letna osnovna članarina znaša 12 evrov, za strankarske funkcionarje pa glede na prihodek. Tako lahko omogočimo oprostitve članarine za brezposelne, študente, dijake in tiste, ki letno ne dosegajo minimalnih 8.500 evrov prihodkov. O možnosti oprostitve članarine o vsakem posameznem primeru odloča občinski odbor ali generalni sekretar stranke.

Kako podaljšam članstvo?

Članstvo vsako leto podaljšate s plačilom članarine ali s potrditvijo oprostitve plačila članarine. Vsi, ki članarine ne poravnajo več kot eno leto, preidejo v bazo podpornikov, s tem pa jim prenehajo članske pravice.

Kako lahko stranki finančno prispevam?

V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka sredstva pridobiva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki fizične osebe v enem koledarskem letu v skupnem znesku ne smejo presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2020 ta znesek znaša 18.562 evrov). Za znesek nad 1.856,20 evrov mora stranka v letno poročilo navesti ime in priimek fizične osebe, naslov ter višino skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki. Za zneske pod 1.856,20 evrov stranki ni treba navajati podatkov fizične osebe.

 

Prispevek lahko nakažete na:

Stranka Alenke Bratušek
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

TRR: SI56 0400 1004 8627 059 (Nova KBM, d.d.)

Namen: Prispevek stranki
Sklic: SI00 05300

Če želite dodatne informacije glede prispevkov stranki, smo vam na voljo na številki 08 387 26 17  ali na elektronski pošti info@sab.si.

Kako lahko stranki namenim del dohodnine?

Stranki lahko namenite 1,0 % svoje dohodnine, kar za vas ne predstavlja nikakršne dodatne ali davčne obremenitve. Obojestransko natisnete in izpolnite le obrazec, ki vključuje sestavljivo kuverto s plačano poštnino, ga zalepite in oddate v poštni nabiralnik. Prejeti obrazec bomo nato posredovali vaši pristojni davčni izpostavi.

Če imate nadaljnja vprašanja o članstvu v SAB, nam pošljite elektronsko sporočilo na info@sab.si. Z veseljem vam bomo odgovorili!

 

NAROČI SE NA E-NOVICE!

ZADNJE NOVICE

Kontakt

SAB | Stranka Alenke Bratušek

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 08 387 26 17
E: info@sab.si