Spoštovane upokojenke in upokojenci.

Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki vam od 1. julija 2020 zagotavlja brezplačne prevoze v medkrajevnem potniškem prometu z avtobusi in vlaki, nima časovne omejitve na eno ali dve leti, temveč tako kot vsak zakon preprosto velja! To pomeni, da sistem vsako leto avtomatično preveri vaš status. Status upokojenca je trajen, zato se avtomatično in brez nevšečnosti podaljša tudi veljavnost brezplačnih prevozov, ki jih na medkrajevnih avtobusih in vlakih uveljavljate ob validaciji s posebno rdečo kartico. Vaše skrbi so tako popolnoma odveč!

V poslanski skupini SAB ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga vsako leto obeležujemo 22. aprila, ponovno vložili novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu. Ključne rešitve bi pomenile nov mejnik za spodbujanje javnega prevoza in naravi prijazne mobilnosti, saj za vse upokojence, vojne veterane, invalide in starejše od 65 let predlagamo brezplačne prevoze z mestnimi avtobusi. Brezplačne vozovnice bi v poletnih mesecih v medkrajevnem JPP koristili tudi študenti in dijaki.

V stranki SAB okolju in skrbi za naš planet posvečamo veliko pozornosti. Spodbujamo boljše, trajnostne navade in opozarjamo na varovanje planeta za prihodnje generacije. Ob tej priložnosti smo v zakonodajni postopek 22. aprila ponovno vložili spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki jih je v državnem zboru predstavila predsednica in poslanka SAB mag. Alenka Bratušek.

»Po uspešni uzakonitvi brezplačnih prevozov z medkrajevnimi avtobusi in vlaki, ki smo jih sprejeli v času, ko sem bila ministrica za infrastrukturo, v stranki SAB znova poskušamo z uvedbo brezplačnih prevozov tudi v mestnem potniškem prometu,« pojasnjuje  predsednica Bratušek.

Dejstvo, da novela za brezplačne vozovnice v mestnem potniškem prometu novembra lani ni dobila zadostne podpore, nas ni ustavilo, da poskusimo še enkrat. »Ocenjujemo namreč, da bi tovrsten ukrep dal pozitiven signal za povečano uporabo javnega in nenazadnje trajnostnega prevoza. To je z vidika podnebnih ciljev in zelenih smernic Evropske unije še kako pomembno. Prav tako bi prispevali k večji varnosti in mobilnosti upokojencev,« je podčrtala Bratuškova.

Starejši se v mestnem potniškem prometu že danes vozijo brezplačno v Novi Gorici, Velenju in Novem mestu, s predlogom SAB pa bi to veljalo v vseh preostalih občinah z mestnimi linijami avtobusov. Finančne posledice so ob 13-milijardnem proračunu minimalne, le okrog 3,8 milijona evrov na leto, pri čemer bi proračun države kril le tisti del, ki ga danes plačujejo upokojenci in ostali upravičenci. Preostali strošek bi – kot do sedaj – krile občine.

V poslanski skupini SAB v noveli naslavljamo tudi dijake in študente, ki med letom kupujejo subvencionirane vozovnice. Imetnikom teh vozovnic je ministrstvo za infrastrukturo (MzI) v preteklih letih omogočilo brezplačno uporabo javnega prevoza v poletnih mesecih, in sicer na relaciji, za katero so skozi leto kupovali subvencionirane vozovnice. Toda leta 2020 se je zgodilo, da je bila ugodnost zaradi finančnega izpada na področju javnega potniškega prometa ukinjena. Takšno odločitev so na MzI javno objavili 30. 6. 2020, torej le dan pred tem, ko so proti pričakovanjem vozovnice prenehale veljati. Na dan 3. 7. 2020 so z MzI vendarle sporočili, da so za poletne mesece 2020 znova omogočili brezplačno uporabo javnega prevoza.

Prav to nas je v SAB vodilo v iskanje sistemskih rešitev, ki ne bi bile podvržene odločitvi in volji vsakokratnega ministra. Z določilom v taisti noveli zato predlagamo, da bi bila študentom in dijakom v poletnih mesecih omogočena brezplačna uporaba JPP po celotni državiPredlog torej pomembno nadgrajujemo z brezplačnimi vozovnicami za medkrajevni promet po celi Sloveniji in ne zgolj na relaciji, za katero so dijaki in študenti tekom leta kupovali subvencionirane vozovnice. Finančne posledice teh sprememb bodo letno znašale približno 3,5 milijona evrov.

Predlagana ureditev bi olajšala tudi finančni položaj dijakov in študentov, ki jih je epidemija covid-19 hudo prizadela. V SAB nanje nismo pozabili, hkrati pa si želimo, da čim več mladih uporablja javni prevoz in s tem zmanjšuje ogljični odtis.

Pričakujemo, da bo zavoljo večje uporabe mestnih avtobusov, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, spodbujanja javnega prevoza in hkrati povečane mobilnosti – tako starejših kot mladih – tokrat več posluha za predlagane spremembe.

Nenazadnje majhni trajnostni koraki in spremembe življenjskih navad pri ohranitvi okolja naredijo veliko – in v SAB se tega zelo dobro zavedamo.