Ljubljana, 28. maj 2021 – Na pobudo SAB in ob podpori poslanskih skupin LMŠ, SD in nepovezanih poslancev smo vložili zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri želimo spregovoriti o problematiki javnega naročanja medicinskih pripomočkov. Znano je, da je sredi maja iz delovne skupine ministrstva za zdravje izstopilo pet članov skupine Zdravstvo.si. Njihova naloga je bila, da pripravijo rešitve za preglednejše naročanje medicinskega materiala in aparatur, toda država je njihov predlog zavrnila. Na seji komisije, ki bo potekala 9. junija ob 9.00, nas bo zanimalo, zakaj.

Pri naročanju zdravstvenega materiala in medicinske opreme že vrsto let prihaja do nepravilnosti in ugotovljenih slabih praks. Spomnimo se, kako drago smo plačali operacijske mize in žilne opornice, stanje glede izvajanja predpisov o javnem naročanju v zdravstvu pa v Sloveniji ni zadovoljivo. To je v več revizijah podkrepilo tudi računsko sodišče in izpostavilo kršitve Zakona o javnem naročanju. 

Za boljše delovanje sistema javnega zdravstva je nujna prevetritev in izboljšava javnega naročanja zdravstvenega materiala. Kot je leta 2013 ocenil tedanji predsednik računskega sodišča Igor Šoltes, »v zdravstvu vlada poseben odnos med dobavitelji in zdravniki, tako da se razpisi prilagajajo določenemu ponudniku. Če bi imeli sistem referenčnih cen, kjer bi bilo preplačevanje onemogočeno, se to ne bi dogajalo.« 

Problem javnega naročanja v zdravstvu je zaznalo tudi ministrstvo za zdravje, ki je 10. februarja 2021 izdalo sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo predlogov sprememb javnega naročanja za področje zdravstva. Skupina je ob imenovanju štela 10 članov, kar 5 jih je bilo iz skupine Zdravstvo.si. 

Skupina slovenskih zdravnikov, združena v civilnodružbeno gibanje Zdravstvo.si, si je aktivno prizadevala za preglednejše javno naročanje in sprejemljivejše cene medicinskega materiala in aparatur, toda njihov predlog je naletel na gluha ušesa države.

»Peterica članov skupine Zdravstvo.si, ki je delovala v delovni skupini ministrstva za zdravje, je pripravila konkreten predlog za odpravo anomalij pri naročanju zdravstvenih pripomočkov. Izpolnili so zahteve vlade in pripravili rešitve tako v prid javnemu zdravstvu, kot bolnikom, zato preprosto ne moremo razumeti, kaj je šlo narobe, da so člani gibanja Zdravstvo.si iz delovne skupine izstopili. Ko bi končno lahko zagotovili hitrejšo in učinkovitejšo obravnavo pacientov, se je zgodil veliki preobrat, slovenska javnost pa je ostala odprtih ust. Na seji komisije se zato želimo seznaniti z razlogi za njihov odhod in vladi naložiti, naj v roku dveh mesecev pripravi in predstavi spremembe javnega naročanja za področje zdravstva,« v imenu predlagateljice seje poudarja predsednica in poslanka SAB mag. Alenka Bratušek. 

Kot je dejal prof dr. Marko Noč, eden od ustanoviteljev gibanja Zdravstvo.si, ki je stopil v bran peterici kolegov, »je po treh mesecih od ustanovitve delovne skupine in sedmih sejah žal postalo jasno, da namen delovne skupine ni uresničitev, ampak nevtralizacija njihove  pobude. Zato člani skupine Zdravstvo.si izstopamo iz delovne skupine, saj ne želimo nositi soodgovornosti za medicinski izdelek, ki bo ohranjal sedanje stanje. To je škodljivo in bolnikom praktično neposredno krade njihov denar.«

Cilj slovenskih zdravnikov, združenih v Zdravstvo.si, je pacientom omogočiti pravočasno in kakovostno zdravstveno storitev. Tako kot v SAB se zavzemajo za javno zdravstvo in zagovarjajo transparentno in kontrolirano porabo davkoplačevalskega denarja, ki se steka v zdravstvo. »Denar mora slediti pacientu, zdajšnji sistem pa omogoča nenadzorovano porabo in preplačila dobav, ki jih najbolj občutijo pacienti. Verjetno bi s sistemom referenčnih cen marsikatero nepravilnost odpravili,« dodaja Bratuškova. 

Zanimivo je, da so cene enakih medicinskih pripomočkov v Sloveniji bistveno višje kot denimo v Nemčiji ali Skandinaviji, zato je ključen del predloga petih zdravnikov postavitev referenčnih cen za vsak medicinski material ali aparat na podlagi uradno pridobljenih cen iz Nemčije in Skandinavije. »Potem pa seveda možnost slovenskega naročnika, da želeni material kupi na enotnem evropskem trgu, če slovenski dobavitelj ne zagotovi cene, ki je primerljiva referenčni evropski,« je podčrtal dr. Noč. In prav takšne sistemske rešitve slovensko zdravstvo potrebuje!

Predlagatelji nujne seje Komisije za nadzor javnih financ pričakujemo, da bo tudi vlada stopila v boj za sprejemljive in normalne evropske cene medicinskega materiala ter v roku dveh mesecev pripravila spremembe javnega naročanja v zdravstvu, ki bodo sledile načeloma preglednosti in stroškovne učinkovitosti.