V stranki Zavezništvo smo zahtevali sklic nujne seje Odbora za delo, družino in socialne zadeve, na kateri se bodo poslanci prvič podrobneje seznanili s konceptom univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). »Želimo si, da se o možnosti uvedbe UTD začne pogovarjati zares – s konkretnimi razlogi za in proti UTD-ju in s konkretnimi izračuni,« pravi poslanka in predsednica stranke Zavezništvo Alenka Bratušek. Vlada naj o tem pripravi belo knjigo.

V sodobni družbi je brez rednih in primerno visokih dohodkov nemogoče dostojno preživeti. To seveda ni neka novost – tudi v preteklosti so lažje preživeli tisti, ki so imeli delo kot tisti brez dela. Novost v sodobni družbi pa je, da tudi tisti, ki delajo, nimajo nujno dovolj za preživetje.

Na udaru so predvsem mladi, a ne samo oni. Veliko jih je, ki delo opravljajo začasno ali pa samo občasno. Sporadično in vse nižje je praviloma tudi plačilo za opravljeno delo. To v življenja posameznikov in njihovih družin vnaša veliko skrbi in napetosti.

Poleg tega družba tudi vse bolj tehnološko napreduje. Ni daleč čas, ko bo vsaj nekatera opravila človeka zamenjal napreden robot ali pametni računalniški program. Avtonomna vozila bi denimo tako lahko odpravila potrebo po taksistih in drugih voznikih. Programi za sporazumevanje bi lahko nadomestili prevajalce. Potrebe po človeški delovni sili bo torej v prihodnosti vse manj.

Vprašanje zato je, kako ljudem, ki jih trg dela potrebuje le občasno ali pa morda sploh ne, zagotoviti dostojanstven obstoj. Kako ravnati v dobi »po delu«.

V stranki Zavezništvo menimo, da je lahko odgovor na naštete tegobe, ki vsaj posredno zadevajo čisto vsakega, uvedba univerzalnega temeljnega dohodka. A ne kar tako, na pamet. Temveč premišljeno in z vsaj približno predvidenimi posledicami.

Zato smo danes vložili pobudo za začetek razprave tudi na najvišji politični ravni, v parlamentu. »Dovolj je bilo razprav na raznih okroglih mizah in posvetih. Čas je, da se o možnosti uvedbe UTD-ja začnemo pogovarjati še bolj argumentirano kot doslej,« pravi poslanka in predsednica Zavezništva Alenka Bratušek. »Treba je utemeljeno spregovoriti o konkretnih razlogih za in proti UTD-ju in se pogovarjati o konkretnih številkah, koliko bi moral biti znesek takega dohodka in koliko bi izplačevanje tega dohodka lahko stalo.«

Poslanci odbora za delo bodo tako na pobudo poslanke odločali o sklepu, naj državni zbor vlado pozove, naj v roku enega leta pripravi belo knjigo o možnosti uvedbe UTD-ja v Sloveniji.

Čeprav se namreč o UTD-ju veliko govori, zamisel o zagotavljanju brezpogojnega temeljnega dohodka ni tako enostavna, kot se zdi. Zahteva angažma širše javnosti, tudi strokovnjakov in politikov. Na politični ravni pa se vse od leta 2010, ko je Državni svet organiziral posvet z naslovom »Univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji – utopija ali realna možnost?«, na tem področju ni zgodilo nič.