Postopek za spremembo 57. člena ustave se nadaljuje. DZ z dvotretjinsko večino podprl pobudo, ki sta jo podpisali tudi Alenka Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček.

Odločitev ustavnega sodišča, da mora država po 57. členu ustave sofinancirati tudi javni osnovnošolski program, ki se izvaja v zasebnih šolah, je spodbudila nastanek pobude za spremembo ustave.

»Iz ustave bi moralo biti kristalno jasno, kaj država mora financirati in kaj lahko financira, če to želi,« je na mnogih razpravah v poudarjala naša predsednica stranke Alenka Bratušek.

Če je ustavno sodišče odločilo drugače, to pomeni, da ustava ni dovolj jasna. Zato jo je treba primerno dopolniti.

Skupaj s poslanko Mirjam Bon Klanjšček sta zato že pred tremi leti sopodpisali predlog za začetek spremembe 57. člena ustave. Danes so ta predlog s 60 glasovi za in 22 proti potrdili še vsi poslanci. Trud, vložen v argumentiranje, zakaj je sprememba ustave nujna, se je izplačal.

Oglejte si posnetek Alenke Bratušek na seji DZ (3 minute)>>

Na današnji razpravi na seji državnega zbora je Alenka Bratušek med drugim poudarila, da so »v zasebne šole sprejeti otroci, za katere se vodstvo šole tako odloči. V javni šoli pa ima prostor vsak otrok, tudi tisti, za katerega so se starši odločili, da obiskuje zasebno šolo. In to je bistvena razlika med javnimi in zasebnimi«.

Dodala je, da ne moremo primerjati zdravstva in šolstva, kot je to v argumentaciji, zakaj spremembe ustave ne gre podpreti, naredila varuhinja človekovih pravic:

»V zdravstvu so podeljene koncesije, to pomeni, da koncesionar opravlja javno službo namesto države, namesto države. V zasebno šolo starši vpišejo otroka, ker se tako odločijo. Ta isti otrok ima mesto v javni šoli, pa so se starši pač odločili drugače, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Pravico imajo, nihče jih pri tem ne omejuje, ne morejo pa od nas zahtevati, da jih financiramo enako.«

Obsodila je tudi vmešavanje Cerkve v postopek spremembe ustave.